Dětský myslivecký kroužek při ZŠ Miličín

Myslivost je poměrně krátké české slovo a už při jeho vyslovení má většina lidí odlišné představy. Přiblížit přírodu okolí Miličína a naučit se ji myslivecky vnímat a pomáhat jí bude naší snahou v nově se tvořícím kroužku mladých přátel myslivosti.

V kroužku s dětmi procházíme všemi činnostmi, které myslivost zahrnuje. Seznamujeme je v naší honitbě s volně žijící zvěří, ukázujeme si zásady jejího chovu a péče o ni, poznáváme lovecké psy a tedy mysliveckou kynologii, samozřejmostí pro dobrého myslivce je znalost stromů, rostlin a také péče o ně, nahlédneme do střelectví a s ním spojenými způsoby lovu, další kapitolou jsou myslivecké zvyky a tradice…

Bylo by toho ještě hodně o čem všem je myslivost, ale nejlépe je vše poznat „na vlastní kůži.“

revidováno z původního textu - Jiří Fantyš, v.r. - 13. 10. 2008

Historie kroužku

Myslivecký kroužek při ZŠ a MŠ Miličín fungoval již v letech 2008 až 2013, kdy první schůzka proběhla v úterý 21.října 2008 od 15 hodin v ZŠ Miličín. Tehdy na ni přišla dvě děvčata, paní ředitelka Věra Maršálková, předseda MS Česká Sibiř Miličín Jaroslav Zavadil st. a vedoucí kroužku pan Jiří Fantyš.

Další schůzka byla 31.října 2008 od 13 hodin a na ni přišlo už šestnáct dětí. Poslední a tedy rozlučková schůzka byla 27.června 2013 od 14 hodin.

Dne 13.05.2019 byl kroužek obnoven (zajímavostí je, že i tehdy přišla jen dvě děvčata) a ve dnes školního vyučování funguje dodnes.

myslivecka-obora04.jpg

Kroužek je veden pod záštitou ČMMJ.

V současné době kroužek navštěvuje šestnáct dětí od 2. po 8. třídu. Scházíme se každou středu a dle počasí buď vyrážíme ven nebo zůstaneme ve školní třídě. 

Schůzky mají za cíl představit přírodu jako plnohodnotnou alternativu k virtuální realitě, kterou dnes vyhledává většina dětí.

Povídání o přírodě a zvěři prokládáme hrami a praktickými ukázkami činnosti myslivců.

Proběhlé akce:
•    Návštěva Líhňařského střediska v Maršovicích
•    Fiktivní hon s představením tradice (zahájení, trubač, výřad, vyhlášením krále lovu)
•    Výuka střelby ze vzduchovky na střelnici MS Česká Sibiř Miličín
•    Návštěva obory Sellier & Bellot photo-video-solid.svg
•    Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka
•    Návštěva chovatele loveckých psů
•    Výuka pletení velikonočních pomlázek 2022 photo-video-solid.svg


Loni jsme se poprvé účastnili okresního kola soutěže O zlatou srnčí trofej. Pro letošní rok opět počítáme s účastí.


Na tomto místě bych ráda poděkovala:
•    svému partnerovi za pomoc a podporu
•    paní ředitelce Marcele Škramlíkové za umožnění výuky ve třídě ZŠ
•    MÚ Miličín za pomoc ve formě bezplatného poskytnutí vozu k dopravě dětí na akce pořádané mimo naši obec
•    členům MS Česká Sibiř Miličín

Renata Polidarová
vedoucí kroužku